Czy polscy kierowcy wymieniają opony?

Coraz więcej polskich kierowców rozumie konieczność zachowania bezpieczeństwa swojego i pasażerów. Dlatego też spora ich ilość zaczyna doceniać korzyści płynące ze stosowania opon sezonowych.

Polska – w odróżnieniu od innych krajów (na przykład Niemiec) – nie posiada przepisów nakazujących wymianę opon w zależności od pór roku. Jednak brak odpowiednich zapisów w ustawach bądź rozporządzeniach nie wpływa w sposób znaczący na decyzje polskich kierowców – według badań przeprowadzonych we wrześniu 2019 roku przez OBOP 55% z nich dokonuje sezonowej wymiany opon (letnich na zimowe i odwrotnie) przynajmniej raz w roku.

Takie działania są bardzo rozsądne, gdyż zdecydowana większość ekspertów podkreśla, iż opony letnie używane zimą lub bardzo wczesną wiosną nie spełniają norm bezpieczeństwa. Dlaczego? Otóż przejściowe okresy ocieplenia mogą być bardzo zdradliwe, a minusowe temperatury w nocy i poranne mgły osadzające szadź w znaczący sposób pogarszają warunki drogowe. 

Czy zmieniał Pan/i opony w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Czy zmieniał Pan/i opony w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podstawa: N=359, Polacy posiadający co najmniej jeden samochód w gospodarstwie domowym.

Co Polacy robią z oponami zdjętymi z samochodu?

Zdecydowana większość polskich kierowców (aż 80% badanych) przechowuje nieużywane opony w domu lub mieszkaniu (jedynie 10% z nich decyduje się na ich pozostawienie w miejscu wymiany – warsztacie lub wulkanizatorni). Dlatego też warto tu wspomnieć o tym, w jaki sposób powinno się przechowywać opony w warunkach domowych.

Niezwykle istotną kwestią jest to, aby jeszcze w miejscu wymiany opon domagać się od pracowników zakładu dokładnego oznaczenia, w którym miejscu jaka opona była zamontowana. Ktoś może zadać pytanie – dlaczego jest to tak ważne? Otóż takie oznaczenie pozwoli przy następnej wymianie zastosować rotację, która umożliwia dłuższe użytkowanie jednego kompletu opon. Kolejnym krokiem jest ich dokładne oczyszczenie (z wszelkich brudów, kamieni czy substancji ropopochodnych), umycie oraz wysuszenie.

Dopiero po takich zabiegach można je umieścić w miejscu przechowywania, które powinno być wietrzone i suche, o temperaturze oscylującej w granicach temperatury pokojowej. Dodatkowo należy przestrzegać zasady mówiącej o tym, iż opony powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od rozpuszczalników, ropy i substancji chemicznych oraz z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła (zwłaszcza w sytuacji, gdy pomieszczenie jest ogrzewane). Temat odpowiedniego przechowywania opon został opisany z artykule „Przechowywanie opon”. 

W jaki sposób polscy kierowcy użytkują opony?

Badania przeprowadzone wśród polskich kierowców w sposób jednoznaczny wskazują, iż zdecydowana większość z nich (66%) stara się użytkować opony przez co najmniej trzy sezony (lub dłużej). 

Ile sezonów użytkuje Pan/i jeden komplet opon zimowych/letnich?

Ile sezonów użytkuje Pan/i jeden komplet opon zimowych/letnich? Podstawa: N=198, respondenci, którzy dokonali przynajmniej jednej zmiany opon w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Takie deklaracje w głównej mierze wynikają z faktu, iż niemal 70% ankietowanych kupuje opony fabrycznie nowe (i to bez względu na to, czy są to opony letnie czy też zimowe). Prezentowane dane pochodzą z badań Moto Finance Track, które były przeprowadzane przez pracownię sondażową TNS OBOP w okresie od 21 do 25 sierpnia 2008 roku. Łącznie przeprowadzono 951 wywiadów na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18 lub więcej lat.

Mówiąc o długoterminowym użytkowaniu opon sezonowych nie wolno zapominać o tym, iż tylko właściwe dbanie o nie przedłuży ich żywotność. W tym przypadku nie wolno zapominać o regularnym sprawdzaniu poziomu ciśnienia w kołach (optymalna częstotliwość wynosi dwa tygodnie) oraz ich wyważenia (najlepiej raz na 5 tysięcy przejechanych kilometrów). Jednocześnie warto pamiętać o tym, iż nieodpowiednie przechowywania opon zmniejsza ich właściwości, a tym samym czyni je bezużytecznymi. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *