Wpływ przechowywania opon na ich właściwości

Czy opony mające 2 – 3 lata to opony stare? Czy kilkuletnie opony nadają się do użycia? Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie jest oficjalne stanowisko w te sprawie firmy Michelin Polska.

Różnorodne rodzaje materiałów oraz mieszanki gumowe wykorzystywane do produkcji opon nadają im takie cechy, które odpowiadają za ich prawidłowe funkcjonowanie, komfort i bezpieczeństwo jazdy. Jednak właściwości użytkowe opon wraz z upływem czasu ulegają zmianie. Tempo i zakres tych zmian jest uzależniony od wielu czynników – od klimatu, poprzez sposób użytkowania (prędkość, obciążenie czy ciśnienie w kołach) aż po warunki przechowywania. 

A ponieważ wszystkie te czynniki są bardzo zróżnicowane, to trudno określić standardowy czas użytkowania konkretnego modelu. Jednak warto tu podkreślić jeden ważny fakt – zmiany starzeniowe opon podczas ich przechowywania są zdecydowanie mniejsze (wręcz znikome) w porównaniu do zmian powstających podczas ich montażu i eksploatacji. Jednak warto sprawdzić datę produkcji opony, którą można znaleźć na jej boku (więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Jak znaleźć datę produkcji opony?”)

Data produkcji zawsze znajduje się na boku opony.

Datę produkcji można znaleźć na boku opony.

Firma Michelin wyprodukowane przez siebie opony przechowuje w magazynach fabrycznych maksymalnie przez trzy lata od daty ich produkcji. Sam proces magazynowania odbywa się w ściśle określonych warunkach w zakresie oświetlenia, temperatury i wilgotności. Dzięki temu – jak zapewniają przedstawiciele firmy – opony dostarczane do odbiorców charakteryzują się doskonałymi parametrami i pełnią osiągów. Dodatkowo firma Michelin dostarcza swoim klientom szczegółowe instrukcje dotyczące warunków i metod przechowywania opon.

Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują na to, iż określone zmiany fizykochemiczne w budowie opony (spowodowane obciążeniami, odkształceniami, uderzeniami czy ciśnieniem) zachodzą jedynie podczas ich eksploatacji (a nie magazynowania). W związku z tym firma Michelin (a także inne organizacje sprawdzające ogumienie) jednoznacznie podkreśla fakt, iż nie ma żadnych różnic w osiągach opon nowych i tych magazynowanych przez 3 lata. 

Co więcej – przeprowadzone testy wskazują, iż użytkowanie opony przez rok (przy średnim przebiegu 19000 kilometrów) wywołuje w niej procesy starzeniowe porównywalne do tych, jakie mają miejsce podczas magazynowania przez okres 17 lat. W praktyce oznacza to, iż opona użytkowana przez 3 tygodnie ma takie samy zmiany starzeniowe jak opona magazynowana przez 12 miesięcy. Dodatkowo udowodniono, iż używanie przez tydzień opony z ciśnieniem niższym o 35% od prawidłowego powoduje zmiany różne tym, które wynikają z rocznego magazynowania. Zatem to eksploatacja (a nie magazynowanie) w głównej mirze wpływa na zużywanie się opon.

W związku z przeprowadzonymi badaniami firma Michelin zaleca informowanie kierowców, iż osiągi opon są zależne przede wszystkim od warunków i sposobów ich eksploatacji. Dodatkowo zaleca się regularne kontrole stanu opon przez specjalistów z dziedziny ogumienia (co najmniej raz na rok) oraz zaprzestanie ich użytkowania po 10 latach od daty produkcji (bez względu na wysokość bieżnika).

Podsumowując można powiedzieć, iż nie ma znaczenia, czy opony zostały zakupione rok, dwa czy trzy lata po dacie ich produkcji – cały czas jest to pełnowymiarowy produkt. Najważniejsze jest to, aby stale kontrolować ich stan i nie używać opon starszych niż 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *